PHU MY - TAN THANH OFFICE

HAIVAN SHIPPING - SERVICES CORPORATION (HAIVANSHIP)

AddGOLF PHU MY HOTEL -   01 Nguyen Van Linh St, Phu My Ward, Phu My town, Baria Vung Tau 
Tel: +84.6254 3921198   -   Fax: +84.6254 3921197
PIC: TM. Vuong (Mr)  -  Agency Dept.
Mob:  +84 978 670081-  Email: ops-vt@haivanship.com.vn


Xem TANTHANH OFFICE ở bản đồ lớn hơn
 

Our Customer