Phương tiện, thiết bị ứng phó tràn dầu

Phao quây dầu
Phao quây dầu
Phao quây dầu
Phao quây dầu
Trạm ứng phó tràn dầu số 01
Trạm ứng phó tràn dầu số 02
Trạm ứng phó sự cố tràn dầu số 03
Trạm ứng phó sự cố tràn dầu số 04
Bơm hút dầu tràn từ mặt nước sông biển lên sà lan
Bơm hút dầu tràn từ mặt nước sông biển lên sà lan
Ứng phó sự cố tràn dầu 25
Phao thấm dầu và Tấm thấm dầu
Bộ ứng cứu dầu tràn khẩn cấp
Thùng chứa dầu dã chiến tại hiện trường
Sà lan chuyên dụng chứa dầu
Sà lan chuyên dụng chứa dầu
Phương tiện rải phao, tuần tra phát hiện sự cố tràn dầu
Phương tiện rải phao, tuần tra phát hiện sự cố tràn dầu