Sà lan SG-3021

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SÀ LAN CHỞ HÀNG KHÔ

Barge name:
Type of barge
Operator
Class
Navigation area
Year built
Capacity
Length
Breadth
Max draft
Main engines
: SG-3021
: Bulk barge
: HAIVANSHIP
: VR
: VR-SI
: 2005
: 833.9 T
: 46.9m
: 8.6m
: 3.3m
: Cummins

HÌNH ẢNH

Dịch vụ vận chuyển bằng sà lan tự hành