Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng POSCO VIETNAM.

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng POSCO VIETNAM. 

Ngày 20/09/2018, Haivanship cùng cảng Posco vietnam đã có một buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu thành công. Đội tàu lai cứu hộ của Haivanship kết hợp với đội phòng cháy chữa cháy của cảng Posco Vietnam đã hoàn thành xuất sắc chửa cháy
 


firefighting
 

WATCH: