HAIVAN 10 (Sà lan hàng lỏng)

Sà Lan HAIVAN 10
   Chúng tôi có đội Sà lan chuyên dùng để vận chuyển các sản phẩm hàng lỏng ven biển và đường sông như Mật rỉ, dầu thực vật..... và các sản phẩm không có gốc Hydro Cacbon.
 

 
General Information and Dimension Machinery and equipment
Barge name HAIVAN 10
Flag : Vietnamese
Type of ship Bunker Barge
Owner : HAIVANSHIP
Class VR
Navigation area VR-SI
Capacity 850 T
Length 54.10 m
Breadth 9.57 m
Max draft 3.15 m
Main engines CATERPILLAR
Number of propellers : 1 pcs
Number of generator 1 pc
Max. speed 8.5 kts
Navigation equipment GPS, Magnetic Compass
Radio equipment VHF
Fuel oil   : 4000 Lts
Fresh water tank   : 40 CM