Sà Lan Tự Hành SG-3022

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SÀ LAN CHỞ HÀNG KHÔ
Barge name:
Type of barge
Operator
Class
Navigation area
Year built
Capacity
Length
Breadth
Max draft
Main engines
: SG-3022
: Bulk barge
: HAIVANSHIP
: VR
: VR-SII
: 2008
: 811 T
: 47,5m
: 9.2m
: 3.3m
: Cummins

HÌNH ẢNH
vận tải sà lan

Sa lan cho hang tai Ho chi minh