Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng POSCO SS VINA

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng POSCO SS VINA

9/10/2018, Cảng Posco SS VINA đã cùng Haivanship có buổi tập ứng phó sự cố tràn dầu, cùng phòng cháy chữa cháy.


firefighting
 

WATCH: