HAIVANSHIP chính thức đưa vào hoạt động bến phao BP.10 (100.000 DWT) tại khu vực Gò Gia

Phao BP 10 - 01 HAIVANSHIP
Phao BP 10 - 02 HAIVANSHIP
Phao BP 10 - 03 HAIVANSHIP


HAIVANSHIP chính thức đưa vào hoạt động 4 phao BP10 khu vực Gò Gia
Tác giả bài viết: HAIVANSHIP
Từ khóa:

Phao BP-10, HAIVANSHIP, GOGIA