Tàu lai dắt Sea Winner trong buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng Đông Xuyên-Vũng Tàu

Đội ngũ chuyên viên của HAIVANSHIP đã có một buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cùng các nhân viên cứu hộ tại cảng Đông Xuyên - Vũng Tàu.

Từ khóa:

ứng phó, sự cố