Cứu hộ tàu container HAI AN chết máy

Tàu lai Mirai, Sea Tiger, Kamiya Cứu hộ tàu container HAI AN chết máy