Đội tàu HAIVANSHIP hỗ trợ chuyến tàu container siêu lớn đầu tiên của hãng tàu Yang Ming Line cập cảng CMIT.

Sáng 18/04/2016,Chuyến tàu Container siêu lớn đầu tiên của hãng tàu Yang Ming Line cập cảng CMIT. Đây cũng là dấu móc mới của cảng CMIT, cảng nước sâu duy nhất tại Việt nam có khả năng xếp dỡ cho tàu nhưng tàu siêu tàu container.

Với đội tàu lai dắt siêu hiện đại bậc nhất tại Việt Nam hiện nay (Tàu Sea Tiger, tàu Kamiya, Tàu Kasuga) đã hỗ trợ dẫn dắt siêu tàu container của hãng tàu Yang Ming Line cập cảng CMIT thành công tốt đẹp.


Từ khóa:

hỗ trợ, bà rịa