KIM HIEU - SG.6242

Sà lan chuyên dùng chở hàng lỏng SG.6242

Chúng tôi có đội Sà lan chuyên dùng để vận chuyển các sản phẩm hàng lỏng ven biển và đường sông như Mật rỉ, dầu thực vật..... và các sản phẩm không có gốc Hydro Cacbon.
 
Sa lan cho hoa chat, van chuyen bang sa lan

 
General Information and Dimension Machinery and equipment
Barge name    : SG.6242
Flag : Vietnamese
Type of ship Bunker Barge
Owner : HAIVANSHIP
Class VR
Navigation area VR-SI
Capacity 1,159.38 T
Length 49.8 m
Breadth 10.0 m
Max draft 3.55 m
   
Main engines CUMMINS
Number of propellers 2 pcs
Number of generator : 1 pc
Max. speed 8 kts
Navigation equipment GPS, Magnetic Compass
Radio equipment VHF
Fuel oil
Fresh water tank 50 CM