Công nhân chuyển tải than trên sông Gò Gia

vận tải hàng hóa bằng đường sông


chuyển tải than

Công nhân làm việc chuyển tải than trên tàu Gertrude Oldendorff tại bến phao HAIVAN trên sông Gò Gia..

Contact
Mob +84 913 24 7272
Email pvquang@haivanship.com.vn | phamhongphong@haivanship.com.vn
 

chuyển tải than
 

chuyển tải than
chuyển tải than
 
Discharging coal in vietnam
Discharging coal in vietnam
 
Discharging Coal in Vietnam
Discharging Coal in vietnam
 
Discharging Coal
Discharging coal in Vietnam
 
Discharging Coal
Discharging coal in vietnam
 

Tàu Julia Oldendorff chuyển tải than tại bến phao Haivanship BP4 (Go Gia - Vung Tau Vietnam)

Công nhân chuyển tải than trên tàu Julia Oldendorff tại bến phao Haivanship BP4 (Go Gia - Vung Tau Vietnam)
 

Discharging coal in vietnam
 

Tugboat in vietnam
Discharging coal in vietnam
 
Discharging coal in vietnam
Discharging coal in vietnam
 
Discharging Coal in Vietnam
Discharging Coal in vietnam
 
Discharging Coal
Discharging coal in Vietnam
 
Discharging Coal
Discharging coal in vietnam