Giới Thiệu Công Ty

 
Ông Phạm Hồng Phong vào năm 2005 - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

HAIVANSHIP tiền thân là công ty TNHH Dịch vụ - Vận tải biển Hải Vân thành lập ngày 03 tháng 11 năm 2005, sau đó Công ty chuyển đổi sang loại hình Công ty Cổ Phần ngày 12 tháng 10 năm 2009 theo quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đổi tên thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải biển Hải Vân. Đây là cộc mốc đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ, hiện tại bên cạnh các thị trường như Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, chúng tôi đang mở rộng cung cấp dịch vụ ra các thị trường trên toàn quốc.

Với đội ngũ tàu lai dắt, sà lan, cảng nổi và nhiều phương tiện khác...., chúng tôi cung cấp các lĩnh vực dịch vụ: 
 

♦      Lai dắt tàu biển

 

♦      Đại lý hàng hải

 

♦      Ứng phó sự cố tràn dầu

 

♦      Vận chuyển bằng Sà Lan

 

♦      Cứu hộ hàng hải

 
 

♦      Xuất khẩu thuyền viên

 Head Office

 
      
COMPANY INFORMATION
 
- Company Name : HAIVAN SHIPPING – SERVICES CORPORATION
- Brand Name HAIVANSHIP
- Business Licence       : No. 0309497637 issued by Hochiminh Department of Planing & Investment from 12/10/2009
- Company Founder      : Mr. Pham Hong Phong – Chairman
 
-Head office
  
 
  
: No. 26 My Phu 2C, Phu My Hung Zone, Tan Phu Ward, District 7, Hochiminh City
  Telephone: (+84) 8.5417.1603/ 04/ 05   -   Fax: (+84) 8.5417.1602
  Website: 
http://haivanship.com.vn
-Phú Mỹ office  : GOLF PHU MY HOTEL
  01 Nguyen Van Linh St, Phu My Ward, Phu My town, Baria Vung Tau 
  Tel: +84.6254 3921198   -   Fax: +84.6254 3921197
  PIC: TM. Vuong (Mr)  -  Agency Dept.
  Mob:  +84 978 670081-  Email: ops-vt@haivanship.com.vn